280 Phố Chùa Quỳnh - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0965.468.555

Chia sẻ kỹ thuật nhuộm mầu bóng đẹp, lên mầu nhanh, giữ mầu lâu phai

Chia sẻ kỹ thuật nhuộm mầu bóng đẹp, lên mầu nhanh, giữ mầu lâu phai

Chia sẻ kỹ thuật nhuộm mầu mới nhất bóng đẹp, lên mầu nhanh giữ mầu tóc lâu phai bóng mượt. (Kiến thức sưu tầm)

MMàu nhuộm chuẩn gồm có 7 màu chính.
•    Số 0: Gam màu tự nhiên
•    Số 1: Gam màu ánh rêu (tông lạnh)
•    Số 2: Gam màu tím (tông lạnh)
•    Số 3: Gam màu vàng (tông ấm)
•    Số 4: Gam màu vàng đồng (tông ấm)
•    Số 5: Gam màu nâu đỏ (tông ấm)
•    Số 6: Gam màu đỏ (tông ấm).
Các bước thực hiện nhuộm màu số 0 (màu tự nhiên) chuyên giành cho tóc bạc (từ 7/0 – 10/0 không phủ bạc).
Màu 2/0 + Oxy 6%                                   = Time 30phút.
Màu 3/0 + Oxy 6%                                   = Time 30phút.
Màu 4/0 + Oxy 6%                                   = Time 30phút.
Màu 5/0 + Oxy 6%                                   = Time 40phút.
Màu 6/0 + Oxy 12%                                 = Time 45phút.
Màu 7/0 + Oxy 12%                                 = Time 45phút.
Màu 8/0 + Oxy 12% + 30% kem (0/00)      = Time 40phút.
Màu 9/0
Buớc 1: Oxy 12% + kem (0/00)                 = Time 35phút.
Bước 2: Oxy 9% + 9/0                             = Time 30phút.
Màu 10/0
Buớc 1: Oxy 12% + kem (0/00)                 = Time 35phút.
Bước 2: Oxy 12% + 10/0                          = Time 30phút.

Nhóm màu số 1: Tông lạnh (Tro – Ash).
Màu 6/1:
Buớc 1: Oxy 12% + Bột tẩy                       = Time 30phút.
Bước 2: Oxy 6% + 6/1                              = Time 20phút.
Màu 7/1:
Buớc 1: Oxy 12% + Bột tẩy                       = Time 30phút.
Bước 2: Oxy 6% + 7/1                              = Time 20phút.
Màu 8/1:
Buớc 1: Oxy 12% + Bột tẩy                       = Time 30phút.
Bước 2: Oxy 9% + 8/1                              = Time 20phút.
Màu 9/1:
Buớc 1: Oxy 12% + Bột tẩy                       = Time 30phút.
Bước 2: Oxy 9% + 9/1                              = Time 20phút.

Nhóm màu số 2 (màu tím) tông lạnh:
Màu 4/2 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 5/2 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 6/2:
Buớc 1: Oxy 12% + kem 0/00                    = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 6/2                              = Time 30phút.
Màu 7/2:
Buớc 1: Oxy 12% + kem 0/00                    = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 7/2                              = Time 30phút.

Nhóm màu số 3 (màu vàng) Tông ấm.
Màu 4/3 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 5/3 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 6/3 + Oxy 12%                                  = Time 35phút.
Màu 7/3 + Oxy 12%                                  = Time 40phút.
Màu 8/3:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                           = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 9% + 8/3                              = Time 30phút.
Màu 9/3:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                           = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 12% + 9/3                            = Time 30phút.
Màu 10/3:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                           = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 12% + 10/3                          = Time 45phút.

Nhóm màu số 4 (màu vàng đồng) Tông ấm.
Màu 4/4 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 5/4 + Oxy 9%                                    = Time 40phút.
Màu 6/4 + Oxy 12%                                  = Time 45phút.
Màu 7/4 + Oxy 12%                                  = Time 40phút.
Màu 8/4:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                           = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 9% + 8/4                              = Time 30phút.
Màu 9/4:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                           = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 9% + 9/4                              = Time 30phút.
Màu 6/43 + Oxy 12%                                 = Time 30phút.
Màu 7/43 + Oxy 12%                                 = Time 40phút.
Màu 8/43:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                            = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 9% + 8/43                             = Time 30phút.

Nhóm màu số 5 (màu nâu đỏ) Tông ấm.
Màu 3/5 + Oxy 9%                                     = Time 40phút.
Màu 4/5 + Oxy 9%                                     = Time 45phút.
Màu 5/5 + Oxy 12%                                   = Time 45phút.
Màu 6/5:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                            = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 6% + 6/5                               =Time 30phút.
Màu 7/5:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                            = Time 40phút.
Bước 2: Oxy 6% + 7/5                               =Time 30phút.

Nhóm màu số 6 (màu đỏ) Tông ấm.
Màu 3/6 + Oxy 6%                                     = Time 40phút.
Màu 4/6 + Oxy 9%                                     = Time 45phút.
Màu 5/6 + Oxy 9%                                     = Time 45phút.
Màu 6/6:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                            = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 6/6 +10% mix 0/66        = Time 30phút.
Màu 7/6:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                             = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 7/6 +10% mix 0/66         = Time 30phút.
Màu 8/6:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                             = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 8/6 +10% mix 0/66         = Time 30phút.
Màu 3/66 + Oxy 6%                                    = Time 40phút.
Màu 4/66 + Oxy 9%                                    = Time 45phút.
Màu 5/66 + Oxy 9%                                    = Time 45phút.
Màu 6/66:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                             = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 6/66 +10% mix 0/66       = Time 30phút.
Màu 7/66:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                             = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 7/66 +10% mix 0/66       = Time 30phút.
Màu 8/66:
Buớc 1: Oxy 12% + 0/00                             = Time 45phút.
Bước 2: Oxy 6% + 8/66 +10% mix 0/66       = Time 30phút.

Ngoài ra nhóm màu Mix dùng để hỗ trợ tăng thêm sắc tố màu, đồng thời
dùng để khử màu nhuộm rất hiệu quả. Những màu Mix hộ trợ màu
nhuộm: 0/00, 0/11, 0/22, 0/33, 0/43, 0/45, 0/66, 0/56, 0/88, 0/99.

Cách khử màu nhuộm:
Nền tóc đỏ:
Xanh lá + dung dịch khử màu nhuộm                  =  nâu đen (trung hoà).
Nền tóc vàng:
Tím + dung dịch khử màu nhuộm                       =  nâu đen (trung hoà).
Nền tóc cam:
Xanh dương + dung dịch khử màu nhuộm           =  nâu đen (trung hoà).

Ví dụ: Muốn khử màu vàng, ta lấy màu Mix
Tím (0/22) + Dung dịch khử màu với tỉ lệ 1:1 trộn đều bôi lên tóc vàng.
Đưa vào máy hấp khoảng 15-20’, xã sạch. Tóc đã chuyển sang màu nâu đất,
thì nhuộm màu nào cũng đạt.

Tùy theo đặc tính mỗi nhãn hàng mà pha theo tỉ lệ nhất định, với công
thức của dòng sản phẩm Lavox pha màu nhuộm và oxy theo tỉ lệ 1:1. Không
tính tỉ lệ màu MIX.
70% thuốc nhuộm + 30% màu 0/00 +10%màu mix = Tổng cộng 110ml kem nhuộm pha với 100ml oxy là đủ.

THAN BARBER SHOP

Địa chỉ: 280 Chùa Quỳnh – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0965.468.555

Facebook: http://bit.ly/2wLB0Ul

Fanpage:  http://bit.ly/2yYfVJO

Instagram: http://bit.ly/2IYX3uc

TikTok: http://bit.ly/33q2PjO

YouTube: http://bit.ly/thanbarberyoutube

Website: http://bit.ly/thanbarbershop

Khóa học Cắt Tóc Nam Phong Cách Than Barber: http://bit.ly/daycattocnam

Chia sẻ bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *