Công thức nhuộm màu tóc đen than chì Ombre Blue Black (Xanh đen)


Có 03 trường hợp nhuộm màu này:
– Nhuộm trên nền tóc đen tự nhiên.
– Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6.
– Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10.

1. Nhuộm trực tiếp trên nền tóc đen tự nhiên
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– 0.00: 30 – 40%
– Oxy 9% hoặc 12%

2. Nhuộm trên nền tóc tông 4-5-6
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 2 – 3%
– Oxy 6%

3. Nhuộm trên nền tóc tông 7-8-9-10
– Ash: 100%
– Blue: 20 – 25%
– Violet: 3 – 5%
– Màu 2.0: 20 – 30%
– Oxy 6%


Cách bạn có thể áp dụng công thức này để kiểm tra và áp dụng cho chính salon tóc của bạn.
Chúc các bạn thành công!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét