Bảng giá dịch vụ tại Than Barber Shop

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI THAN BARBER SHOP:


👉 Cắt tóc: 50k

👉 Cắt tóc trẻ em: 40k

👉 Cạo râu: 10k

👉 Cạo mặt: 10k

👉 Uốn lạnh: 250k

👉 Uốn con sâu: 450k

👉 uốn ruffled: 450k

👉 Uốn Premlock: 800k

👉 Nhuộm màu thường: 250k

👉 Nhuộm màu thời trang: 400k

👉 Nhuộm màu đen: 200k

👉 Nhuộm Highlight: 150k

👉 Tẩy tóc: 150k/lần

👉 Duỗi tóc: 250k

👉 Ép tóc: 250k

👉 Ép Side: 150k

👉 Hấp tóc: 200k

👉 Vuốt tóc: 30k

👉 Lấy ráy tai: 30k

👉 Đắp mặt: 30k

👉 Lột mụn: 30k

👉 Bấm lỗ tai: 30k

👉 Tattoo Hair: 10k trở lên